SWB Groep tevreden over 2018

11-07-2019

SWB Groep heeft in 2018 opnieuw prima gepresteerd. Zowel het bedrijfsonderdeel SWB als Gildebor behaalden hun maatschappelijke doelstellingen en een verwacht negatief resultaat van 0,5 miljoen € bleef beperkt tot 0,1 miljoen €. Dat stemde het bestuur tijdens de algemene bestuursvergadering van 28 juni 2019 zeer tevreden. Tijdens de bijeenkomst werd het jaarverslag over het voorbije boekjaar goedgekeurd en vastgesteld. Er werd door de accountant geen goedkeuring gegeven aan het inkoopbeleid van de organisatie; SWB Groep dient een verbeterslag door te voeren en aanbestedingen rechtmatiger uit te voeren. De directie is hiervoor al in 2018 een verbeterplan gestart.

Uit de door de directie gepresenteerde jaarrekening blijkt een beduidend beter financieel resultaat dan begroot. Dit werd met name veroorzaakt door de goede economische situatie en optimalisatie van de samenwerking met de gemeenten. Algemeen directeur Robert Monninkhoff daarover: “Voor onze sector zijn het onzekere tijden, maar SWB Groep vormt samen met het Werkplein en de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente een stabiele ketenorganisatie. Het mooie resultaat over 2018 is daarbij een extra steuntje in de rug. Het bevestigt ons vertrouwen in de toekomst”.

SWB Groep biedt werk aan zo’n 1600 medewerkers en verricht inmiddels ook werkzaamheden voor de gemeenten Haaksbergen en Oldenzaal. SWB heeft 176 personen naar een reguliere baan geleid in 2018. Bestuursvoorzitter Mariska ten Heuw daarover: ”SWB heeft de visie dat elk mens waardevol is en het verdient om te participeren in de maatschappij. Wij geloven erin dat werk daarbij heel belangrijk is en het vinden van een reguliere baan blijft het ultieme doel.”

Uit het Sociaal Jaaroverzicht blijkt dat SWB en Gildebor stevig zijn geworteld in de regio. Naast de primaire taken werd een grote bijdrage geleverd aan het welzijn van de inwoners van Midden Twente. Er werd o.a. gewerkt aan het bestrijden van de eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop, er werd menskracht geleverd voor STORK 150, dumpafval werd opgeruimd en ruim 13.000 meldingen/klachten over de openbare ruimte werden vakkundig opgelost.

In 2018 veranderde de directiesamenstelling. Jeroen van der Geest werd als algemeen directeur per 1 augustus 2018 opgevolgd door Robert Monninkhoff, die op zijn beurt (per 25 maart 2019) werd opgevolgd door Dianne Span als directeur middelen & control.

Nieuws

Vincent Aveskamp

Vincent Aveskamp

16-07-2019

Zo’n dertigduizend pakketjes worden dagelijks gesorteerd in het depot van PostNL in Hengelo. Voor de doorstroming van al die pakjes zorgt onder andere SWB-er Vincent Aveskamp.

Lees meer
Vacature adviseur informatievoorziening

Vacature adviseur informatievoorziening

12-07-2019

Voor het inrichten en implementeren van het nieuwe ICT systeem, zijn wij op zoek naar een innovatieve adviseur informatievoorziening (1,0FTE).

Lees meer
SWB Groep tevreden over 2018

SWB Groep tevreden over 2018

11-07-2019

SWB Groep heeft in 2018 opnieuw prima gepresteerd. Zowel het bedrijfsonderdeel SWB als Gildebor behaalden hun maatschappelijke doelstellingen en een verwacht negatief resultaat van 0,5 miljoen € bleef beperkt tot 0,1 miljoen €. Dat stemde het bestuur tijdens de algemene bestuursvergadering van 28 juni 2019 zeer tevreden.

Lees meer
Cor Wevers: vrijheid op de weg

Cor Wevers: vrijheid op de weg

09-07-2019

Cor Wevers ziet de zon altijd schijnen. De taxichauffeur is namens SWB gedetacheerd bij Taxi Witteveen. “Dit is het leukste werk dat er is. Hoe langer je taxi rijdt, hoe mooier je het vindt!”

Lees meer
Mike Nalecz: altijd blijven leren

Mike Nalecz: altijd blijven leren

02-07-2019

Administratie.: het is Mike Nalecz op het lijf geschreven. Momenteel is hij via SWB gedetacheerd bij Medipoint.

Lees meer